Twoja firma jest narażona na szereg ryzyk

Wśród nich są te, związane z ludzkimi działaniami. Jest to pojemna kategoria, ryzyka te są z reguły trudne w kwantyfikacji a w konsekwencji w zarządzaniu. Tak czy inaczej, stanowią one duże zagrożenie dla firmy i jej sprawnego  działania. Poniżej wybrane przykłady postaw, które mogą mieć dla firmy bardzo dotkliwe konsekwencje:

Agresja

Defraudacja

Dyskryminacja

Fałszerstwo

Groźby

Kradzież

Łamanie przepisów

Łapówkarstwo

Niesubordynacja

Ograniczenie bezpieczeństwa

Oszustwo

Przemoc

Sabotaż

Spożywanie zakazanych substancji

Sprzeniewierzenie

Wandalizm

Wykorzystywanie informacji poufnych

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie środków firmowych do prywatnych celów

Zanieczyszczenie środowiska i zasobów naturalnych

Agresja

Defraudacja

Dyskryminacja

Defraudacja

Fałszerstwo

Groźby

Łamanie przepisów

Kradzież

Łapówkarstwo

Niesubordynacja

Ograniczenie bezpieczeństwa

Oszustwo

Przemoc

Sabotaż

Spożywanie zakazanych substancji

Sprzeniewierzenie

Wandalizm

Wykorzystywanie informacji poufnych

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie środków firmowych do prywatnych celów

Zanieczyszczenie środowiska i zasobów naturalnych

Nie rozwiążemy tych zagrożeń za Ciebie, lecz pomożemy w ich identyfikacji poprzez zapewnienie skutecznych i dedykowanych narzędzi z obszaru Compliance. Potencjalnie masz w swoich szeregach ludzi, którzy dopuszczają się wyżej wymienionych czynów. Lecz są również i tacy, którzy chcą pracować zgodnie z zasadami, przyjętymi regulacjami wewnętrznymi oraz zgodnie z prawem, dla których wyznacznikiem są prawość i etyka. 

Często jednak takie osoby nie posiadają zaufania do wewnętrznych kanałów komunikacji. Obawiają się, że w wyniku zasygnalizowania problemu, mogą spotkać ich negatywne konsekwencje, w tym utrata pracy, późniejsze prześladowanie lub ostracyzm.

Dlatego w wielu nowoczesnych firmach, dostrzeżono wartość, jaką może wnieść zewnętrzny partner.  Wiarygodny, niezależny kanał komunikacji eliminuje obawy pracowników, którzy chcą zgłosić nieprawidłowości, lecz obawiają się zgłoszenia tego poprzez kanały wewnętrzne firmy. Dla pracodawcy z kolei jest to źródło informacji o tym, co być może w znacznym stopniu zagrażać funkcjonowaniu jego organizacji.

Jako External Compliance aspirujemy, by wesprzeć Twoją firmę w takich działaniach.

 

Jak działamy?


Twój
pracownik/sygnalista
zgłasza nam potencjalną nieprawidłowość


Podczas zgłoszenia zdobywamy maksymalnie wiele istotnych danych dotyczących sprawy.
(Mamy ogromne doświadczenie
w tym, jak takie rozmowy prowadzić!)


Opracowujemy raport
w formie pisemnej dotyczący mechanizmu, dotyczącego potencjalnej nieprawidłowości
(jeśli sygnalista prosił
o anonimowość, raport sporządzamy tak by identyfikacja, nie była możliwa)


Przekazujemy raport do dedykowanej komórki/osoby
w Państwa firmie


Ustalamy czy potrzebują Państwo naszego wsparcia na kolejnym etapie, czy też sprawa będzie badana wewnątrz Państwa firmy

W jaki sposób sygnalista może zgłosić nieprawidłowość?


Linia telefoniczna

Dostępna również opcja międzynarodowych numerów lokalnych. Odpowiadamy w języku angielskim oraz polskim


Whatsapp

Można zgłaszać we wszystkich językach


Formularz internetowy

Można zgłaszać we wszystkich językach


Formularz szyfrowany TOR

Można zgłaszać we wszystkich językach


Wiadomość
e-mail

Można zgłaszać we wszystkich językach

Ponadto oferujemy następujące usługi:

  • Przygotowanie zindywidualizowanych plakatów Compliance hotline (w każdym języku)
  • Przygotowanie dopasowanych do Państwa działalności i potrzeb polityk związanych z Compliance
  • Usługi śledcze (forensic) i analityczne
  • Doradztwo w zakresie Compliance
Kim jesteśmy?


Zespół współpracujących ekspertów wielu dziedzin biznesowych w zależności od potrzeb, na czele którego stoi:

Certyfikowany Compliance Officer
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (IIA)
Executive MBA

15 lat doświadczenia w Audycie Wewnętrznym i zadaniach śledczych (forensic)

+100 przeprowadzonych zadań śledczych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Afryce.

Doświadczenie jako Chief Compliance Officer oraz Globalny Dyrektor Audytu w firmach międzynarodowych.

Ile to kosztuje?

Skontaktuj się z nami. Z pewnością przedstawimy ofertę, która zyska Twoją aprobatę.

Stawki ryczałtowe za usługę External Compliance Hotline nie przekraczają 900 PLN brutto miesięcznie.


+48 888 541 816

contact@externalcompliance.com

 

W celu przedstawiania precyzyjnej oferty podaj proszę następujące informacje: